Wednesday, 28 March 2012

Muhammad Merah Pengintip Perancis


Muhammad Merah, yang dituduh membunuh beberapa orang askar Perancis dan Yahudi, dan telah dibunuh oleh penembak tepat dengan satu tembakan di kepala oleh polis Perancis selepas dikepung selama 32 jam; merupakan agen perisikan DGSE Perancis. Menurut sumber yang dipercayai dalam Il Foglio, the Directorate General for External Security (DGSE), agensi yang bertanggung jawab dalam perisikan dan pencegahan pengganas diluar sempadan, telah memberi jaminan kepada Merah, sebagai pemberi maklumat - masuk ke Israel dalam September 2010 melalui pusat pemeriksaan di sempadan Jordan.


Dia diberi kebenaran untuk tinggal selama tiga hari sebagai pelancung sebelum  kembali ke Jordan dan kemudiannya menuju ke Afghanistan. Kemasukannya ke Israel, yang dilindungi oleh Perancis, untuk membuktikan keupayaan rangkaian jihad memasuki Israel dengan senang menggunakan pasport Eropah. Ia juga dilihat sebagai pemuda boleh digunakan untuk menyamar bagi memasuki  pusat latihan pengganas. 

Operasi itu berjaya tetapi nampaknya perangkap telah makan tuan! Operasi mereka untuk menonjolkan keganasan Islam dan ancaman al-Qaeda masih lagi wujud, sebaliknya berlaku apabila dalang operasi sebenar ini bocor. Ia menimbulkan kemarahan dikalangan masyarakat Perancis apabila diketahui pengganas tersebut merupakan pemberi maklumat perisikan Perancis; bahkan juga menimbulkan kemarahan berbagai agensi perisikan negara lain juga akibat kegagalan operasi tersebut.

Sila baca juga operasi zionis untuk mengfitnah Islam dan cetuskan kekacauan dunia dalam artikel yang lalu;
http://petunjukzaman.blogspot.com/2011/07/untuk-apa-norway-di-serang.htmlhttp://petunjukzaman.blogspot.com/2011/11/persamaan-cubaan-bunuh-obama-dan-duta.htmlhttp://petunjukzaman.blogspot.com/search/label/Serangan%20bom%20India

Bacaan lanjut;

  1. http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/shin-bet-security-service-confirms-toulouse-gunman-spent-time-in-israel-1.420810
  2. http://www.wsws.org/articles/2012/mar2012/toul-m28.shtml

Monday, 26 March 2012

Kehancuran Dunia Akibat Riba-Kapitalis
Dunia hari ini berada diambang kemusnahan akibat dari kerakusan sistem riba-kapitalis yang lahir bersama dengan idealogi demokrasi-sekular. Perlaksanaan ekonomi kapitalis dalam bentuk sepenuhnya hendaklah mengadakan pasaran bebas, tiada kawalan harga, tiada had kawalan, mereka boleh memasuki atau keluar pasaran tanpa halangan dan aliran bebas modal. Selepas runtuhnya era komunis Soviet Union, pada awal 90an, USA melancarkan New World Order bagi melaksanakan sistem ekonomi kapitalis  keseluruh dunia menerusi melalui WTO.

Ekonomi kapitalis ibarat raksasa Frankenstein, yang tidak patuh kepada sesiapapun walaupun kepada tuannya sendiri dan tidak mempunyai sifat peri kemanusiaan. Inilah ibarat sistem kapitalis yang dicipta barat yang diwakili oleh pemodal-pemodal antarabangsa yang tidak terikat kepada peraturan dalam negara tetapi negara hendaklah memenuhi kehendak mereka dan matlamatnya hanyalah mendapatkan keuntungan berganda semata-mata tanpa menghiraukan kesan jangka panjang terhadap alam sekitar. Sifat sebenarnya kapitalis ini adalah lebih tepatnya sama seperti sifat Yakjuj-Makjuj yang bakal keluar di  akhir zaman ini. Dalam al-Quran telah digambarkan bahawa Yakjuj dan Makjuj ini adalah satu kaum yang membawa kerosakan kepada manusia dan menjarah semua hasil mahsul bumi tanpa sebarang batasan. Dasar kapitalis menjanjikan pembangunan tanpa batasan bagi mendapatkan sumber kekayaan yang tiada hadnya. 

Berbeza dengan kapitalis, pembangunan dalam Islam adalah sebaliknya. Pembangunan berteraskan Islam ini tentunya tidak boleh lepas lari dari bertunjangkan kepada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Islam. Dalam kes ini prinsip-prinsipnya sekurang-kurangnya merangkumi enam perkara asas, yakni pertama, pelaku pembangunan; kedua, skala waktu pembangunan; ketiga kerangka pembangunan; keempat, perkaedahan pembangunan; kelima, peralatan pembangunan; dan keenam, matlamat pembangunan.

Pelaku pembangunan dalam pembangunan berteraskan Islam ini ialah manusia, manakala skala waktunya meliputi alam roh, dunia dan akhirat, kerangkanya ialah fardhu `ain, perkaedahan pembangunannya ialah ibadah, peralatan pembangunannya ialah sumber alam; dan akhir sekali, matlamatnya ialah mardhatillah atau keredhaan Allah SWT.

Secara kasar, prinsip pertama pembangunan berteraskan Islam, yakni manusia sebagai pelaku pembangunan, nampak seperti sama dengan pembangunan kapitalis. Pelaku pembangunan kedua-dua sistem pembangunan ini ialah manusia. Tetapi pada hakikatnya, manusia yang dimaksudkan di dalam pembangunan berteraskan Islam sebenarnya adalah berlainan dari manusia yang difahami di dalam pembangunan kapitalis. Manusia di dalam pembangunan berteraskan Islam adalah manusia hamba Allah dan khalifah Allah, manakala manusia di dalam pembangunan kapitalis adalah manusia ekonomi.

Status manusia sebagai hamba Allah dan khalifah Allah ini membuatkan pelaku pembangunan berteraskan Islam mempunyai falsafah dan fungsi yang berbeza dengan pembangunan kapitalis. Sebagai hamba Allah SWT, mereka terlibat dengan aktiviti pembangunan sebagai salah satu cara mengabdikan diri, atau beribadah, kepada Allah SWT. Dalam melakukan ibadah ini, mereka terus menerus mempertahankan rasa kehambaan mereka kepada Allah SWT. Sebagai khalifah Allah SWT pula, mereka berinteraksi sesama manusia dan sumber alam dengan penuh rasa tanggungjawab, amanah, berakhlak dan penuh etika, sesuai dengan peranan mereka sebagai khalifah Allah SWT itu, atau wakil Allah di atas muka bumi ini.

Sebagai hamba dan khalifah Allah SWT juga, pelaku pembangunan berteraskan Islam tidak terikat dengan hanya aspek-aspek ekonomi yang dinilai dengan ukuran produktiviti, pengeluaran dan kepenggunaan semata-mata, sebagaimana yang difahami dengan pelaku pembangunan kapitalis. Sebaliknya, sebagai hamba Allah SWT, pelaku pembangunan di dalam pembangunan berteraskan Islam tidak putus mendirikan hubungannya dengan Allah SWT (hablum-minallah), di samping sebagai khalifah Allah SWT, menghubungkan diri mereka dengan sesama manusia dan sumber-sumber alam (hablum-minannas). Ganjaran dari amalan menegakkan kedua-dua hubungan ini bukan saja didapati di dunia dalam bentuk material, tetapi juga di akhirat dalam bentuk syurga yang sungguh membahagiakan.

Atas sebab ini jugalah maka skala waktu pembangunan berteraskan Islam, sebagai prinsip pembangunan berteraskan Islam yang kedua, tidak hanya tertumpu kepada alam dunia semata-mata. Sebaliknya ia meliputi tiga alam, yakni alam roh, alam dunia dan alam akhirat.

Alam roh adalah alam sebelum lahirnya manusia ke dunia, di mana semua roh manusia telah mengakui bahawa mereka adalah hamba Allah SWT manakala Allah SWT adalah Tuhan semesta alam. Manusia kemudian dilahirkan ke dunia mengikut giliran masing-masing untuk melaksana dan membuktikan ikrar ini. Setelah itu manusia kembali ke alam akhirat untuk menerima ganjaran, sama ada baik atau buruk.

Ringkasnya, alam roh adalah alam perjanjian, alam dunia adalah alam pembuktian, dan alam akhirat adalah alam ganjaran. Ketiga-tiganya berhubungan secara intim. Alam roh menentukan corak kehidupan di dunia yang mesti diamalkan manusia berdasarkan pengakuan bahawa Allah SWT adalah Tuhan Yang Maha Esa. Alam dunia memberikan ruang dan peluang kepada manusia melaksanakan corak kehidupan itu. Manakala alam akhirat menyediakan natijah, sama ada baik atau buruk, dari bentuk pelaksanaan corak kehidupan di alam dunia.

Penentuan di alam roh, pelaksanaan di alam dunia dan pembalasan di alam akhirat meliputi semua aspek kehidupan manusia. Dalam kes pembangunan, seperti juga dalam semua aspek kehidupan yang lain, ianya jelas mesti bertunjangkan kepada aqidah sebagaimana telah terbentuk di alam roh. Selain dari itu, di alam dunia manusia mesti menggunakan syari`ah sebagai garis panduan pelaksanaan. Natijahnya mestilah melahirkan peribadi-peribadi yang berakhlak.

Aqidah, syari`ah dan akhlak ini sebenarnya merupakan intipati kepada fardhu `ain yang wajib dimiliki dan diamalkan oleh setiap umat Islam. Aqidah boleh didapati melalui ilmu Tauhid. Syari'ah boleh didapati melalui ilmu Fekah. Manakala akhlak pula boleh didapati melalui ilmu tasawuf. Ilmu-ilmu fardhu `ain ini merupakan kerangka pembangunan berteraskan Islam, yakni prinsip pembangunan berteraskan Islam yang ketiga. Sebagai kerangka, ilmu-ilmu fardhu `ain inilah yang mencorakkan sesuatu pembangunan berteraskan Islam.

Pelaksanaan corak pembangunan berteraskan Islam ini pula mestilah berbentuk ibadah, yakni berbentuk pengabdian diri kepada Allah SWT. Untuk menjadi ibadah, setiap usaha pembangunan mestilah mencukupi lima syarat. Pertama, niat mestilah kerana Allah SWT; kedua, isinya tidak bertentangan dengan syari`at; ketiga, pelaksanaannya selari dengan syari`at; keempat, natijahnya juga mengikut syari`at; dan kelima, ibadah-ibadah asas seperti sembahyang, berpuasa, berzakat dan menunaikan haji tidak ditinggalkan. Jelasnya, syarat-syarat ibadah ini membentuk satu bentuk perkaedahan pembangunan berteraskan Islam, sebagai prinsipnya yang keempat.

Prinsip pembangunan berteraskan Islam yang kelima ialah berkenaan dengan peralatan pembangunan. Seperti juga dalam pembangunan kapitalis, peralatan pembangunan berteraskan Islam ialah sumber-sumber alam. Tetapi, seperti dalam kes manusia sebagai pelaku pembangunan, erti dan fungsi sumber-sumber alam mengikut pembangunan berteraskan Islam adalah berbeza dari pembangunan kapitalis.

Sumber-sumber alam dari kacamata pembangunan berteraskan Islam tidak hanya dilihat sebagai mempunyai nilai-nilai ekonomi semata-mata. Lebih dari itu, sumber-sumber alam ini dilihat sebagai anugerah dari Allah SWT kepada manusia, untuk manusia gunakan mengikut keperluan. Anugerah ini pula adalah merupakan ujian, untuk dilihat setakat mana manusia dapat berfungsi sebagai khalifah Allah SWT dalam menguruskan sumber-sumber alam ini. Hak milik mutlak terhadap sumber-sumber alam ini tetap hak milik Allah SWT. Manusia hanya merupakan pemilik sementara sahaja.


Akhir sekali, prinsip pembangunan berteraskan Islam yang keenam ialah berkenaan dengan matlamatnya, yakni untuk mendapat keredhaan Allah SWT, atau disebut mardhatillah dalam Bahasa Arab. Sesuatu usaha pembangunan tidak boleh dikatakan berjaya, walaupun mendapat keuntungan yang besar, sekiranya tidak diredhai Allah SWT. Hanya dengan keredhaan Allah SWT sahajalah seseorang akan memasuki syurga. Dan hanya dengan memasuki syurga sahajalah maka sesuatu usaha pembangunan itu dikira sebagai berjaya dengan sebenar-benarnya. 
  

Wednesday, 21 March 2012

Objek Misteri Angkasaraya di Perbatasan GalaksiTeleskop NASA Fermi Gamma Ray dilancarkan sejak Jun 2008 telah menjumpai objek misteri angkasaraya di perbatasan spektrum electromagnetic, iaitu tahap penglihatan alam semesta yang paling jauh yang mampu dikesan oleh teknologi yang ada sekarang. Teleskop tersebut mengesan objek alam semesta yang disifatkan sebagai photon berkuasa-gila (crazy-energetic photons).

Saintis telah menjumpai objek angkasaraya misteri didalam galaksi bima sakti. Bentuknya seperti buih kembar berada ditengah-tengah galaksi kita. Setiap rentasan gelembung adalah 25,000 tahun cahaya tingginya.


Tahap cahaya yang dapat dilihat oleh mata manusia yang mengandungi tenaga photon adalah dalam lingkungan 2 hingga 3 electron volts. Manakala Fermi dapat menegesan cahaya gamma-rays dalam berbillion kali ganda lagi, dari 20 juta hingga lebih dari 300 billion electron volts. Buat masa ini para saintis hanya dapat membuat satu kesimpulan sahaja dari penemuan tersebut, " Kami tidak tahu apa-apa tentang objek tersebut!".

Monday, 19 March 2012

Benarkah Tsunami Jepun Kerana Gempa Skala 9?

Hujan Meteor di Walker County
Saintis NASA cuba mendapatkan sesiapa yang menyaksikan peristiwa meteor yang jatuh di walker County sebuah pekan di Alabama pada malam Rabu lepas. Ia mengeluarkan bunyi seperti guruh dilangit. Meteor tersebut berkecai sebaik saja memasuki ruang atmosfera bumi.

Peristiwa tersebut dirakam oleh kamera penjejak NASA di Hunsville ketika ketulan besar batu angkasa itu menuju ke bumi. Imej tersebut menunjukkan kilauan cahaya putih yang besar yang berlangsung untuk beberapa saat.

http://www.newschannel9.com/news/cooke-1009923-meteor-county.html

Wake Up Project | Rise Of iSLaM |: Wake Up Project - 2012 - 2020

Wake Up Project | Rise Of iSLaM |: Wake Up Project - 2012 - 2020


Sempadan asal daulah Islam sebelum dipecah-pecahkan menjadi negeri-negeri kecil

Pada bulan Disember 2004 lalu, National Intelelligence Council’s (NIC)telah menerbitkan sebuah laporan yang bertajuk, “Mapping the Global Future”. Mengikut laporan ini hasil analisa mendapati bahawa akan terdapat empat senario dunia pada tahun 2020.(8 tahun lagi dari tahun 2012):

1. Davod World: Digambarkan bahwa 15 tahun ke depan Cina dan India akan menjadi watak penting dalam ekonomi dan politik dunia.

2. Pax Americana: Dunia masih dipimpin oleh Amerika Syarikat dengan Pax Americana-nya.

3. A New Chaliphate: Berdirinya kembali Khilafah Islam, sebuah pemerintahan Islam global yang mampu memberikan tentangan pada norma-norma dan nilai-nilai global Barat.

4. Cycle of Fear (Munculnya lingkaran ketakutan).

Salah satu senario yang cukup menimbulkan kontroversi adalah kemunculan kembali Khilafah Islam. Senario seperti ini sangat jarang diungkap di dalam berbagai analisis di dunia kini. Bahkan banyak kaum Muslim sendiri yang mengatakan, berdirinya Khilafah Islam adalah suatu perkara fantasi dan amat mustahil. Apakah petanda analisis yang cuba mereka maksudkan di dalam laporan yang ditulis oleh mereka hasil analisa terhadap pelbagai senario yang berlaku pada masa kini, paling tidak akan kembalinya Khilafah Islam di kalangan analisis dan intelektual Barat termasuk juga hal yang diperhitungkan serta kemungkinannya.

Potensi pemerintahan Khilafah Islamiyah yang pertama adalah dilihat pada ideologinya. Negara yang menggunakan sistem Islam secara total adalah negara yang bersifat global, dipimpin oleh seorang khalifah dengan asas ideologi Islam yang diambil dari Al Quran, sunnah dan hadith sahih. Banyak diakui, ajaran Islam tidak hanya sekadar agama ritual dan moral yang sifatnya individual saja; Islam juga mengatur dan melengkapi seluruh aspek kehidupan. Sebagai agama yang komprehensif, Islam mampu menjawab dan memberikan solusi terhadap pelbagai persoalan manusia. Ideologi Islam ini pula yang pernah menyatukan umat Islam seluruh dunia mulai dari jazirah Arab, Afrika, Asia hingga ke Eropah. Islam mampu menyatukan berbagai bangsa, warna kulit, suku, ras serta latar belakang agama yang berbeza.

Tidak menghairankan suatu masa dahulu peradaban Islam pernah menjadi salah satu peradaban utama di santero dunia. Daulah Khilafah Islamiyah pernah memerintah hampir 3/4 dunia. Kemampuan memecahkan persoalan kehidupan dan menyatukan dunia inilah yang membuat Khilafah Islam diperhitungkan. Potensi ideologi ini akan menjadi lebih membimbangkan kepada Negara Barat apabila mengikut statistik negera-negera Islam memiliki potensi sumber alam dan sumber manusia yang amat besar. Jika Khilafah Islam berhasil menyatukan negera-negera Islam sekarang bererti Daulah Islamiyah juga akan memiliki kira 60% deposit minyak seluruh dunia, boron (49%), fosfat (50%), strontium (27%), timah (22%), dan uranium yang tersebar di Dunia Islam (Zahid Ivan-Salam dalam Jihad and the Foreign Policy of the Khilafah State).

Secara Geopolitik, negeri-negeri Islam berada di kawasan jalur laut dunia yang strategik seperti Selat Gibraltar, Terusan Suez, Selat Dardanella dan Bosphorus yang menghubungkan jalur laut Hitam ke Mediteranian, Selat Hormuz di Teluk, dan Selat Melaka di Asia Tenggara. Dengan menempati posisi strategik ini, sudah pasti dunia akan dikuasai olah wilayah kaum Muslim. Potensi penduduknya juga sangat besar, yakni lebih dari 1,5 million di seluruh dunia. Melihat potensi tersebut, wajar jika kehadiran Khilafah Islam ini dianggap sebagai tentangan, atau lebih tepatnya lagi, ancaman bagi peradaban Barat sekarang.

Potensi penggunaan Khilfah Islamiyah untuk memberikan alternatif bagi peradaban Barat pada masa akan datang semakin jelas memperlihatkan kegagalannya peradaban kapitalis Barat dalam menciptakan dunia yang lebih aman, sejahtera, dan adil. Hal ini tentu akan lebih mendorong umat Islam untuk mendukung Sistem Islam sepenuhnya. Khilafah yang akan tegak akan mampu berhadapan dengan peradaban kapitalis yang mulai membusuk. Daulah islamiyaht akan menjadi negara yang kuat dan moden, yang akan membina masa depan kaum Muslim setelah mereka terbebas dari dominasi politik, ketenteraan, dan ekonomi Barat. Daulah Islamiyah akan mengintegrasikan kekuatan Islam dengan ilmu pengetahuan. Pengintegrasian tersebut akan menyebabkannya mampu mendahului Barat dalam bidang inovasi, teknologi, dan penemuan-penemuan ilmiah.

Namun, tentu sahaja Barat, dengan ideologi Kapitalisme yang mendominasi dunia ketika ini, tidak akan berdiam diri. Pelbagai cara dan strategi akan dilakukan oleh Barat untuk menggagalkan senario ketiga ini (kembalinya Khilafah).

Sabda Nabi SAW "Akan datang Panji-panji Hitam dari Timur, seolah-olah hati mereka adalah kepingan-kepingan besi. Sesiapa mendengar tentang mereka, hendaklah datang kepada mereka dan berbaiatlah kepada mereka, sekalipun merangkak di atas salji."|Al-Hafiz Abu Naim|

Barat akan terus dan menerus mempromosikan pandangan negatif mengenai pembentukan Daulah Islamiyah. Pandangan bahawa kembali pada Khilafah adalah sebuah kemunduran, kembali ke zaman batu yang tidak punya berperadaban dan berprikemanusiaan. Jelas ini adalah suatu pembohongan yang telah berjaya merasuk kebanyakan ummat islam.

Strategi penyebaran idea-idea Barat akan lebih dipergiatkan, seperti demokratisasi yang dilakukan di Timur Tengah ketika ini. Cara yang ketiga sering dilakukan oleh Barat adalah mengaitkan gerakan Islam global yang ingin menegakkan Khilafah dengan keganasan dan pelampau. Dalam laporan NIC lagi, empat senario ini, Untuk kelihatan lebih jelas dan keganasan berlaku mereka mengaitkan senario tegaknya Khilafah dengan surat fiktif dari cucu Osama bin Laden kepada keluarga dekatnya pada tahun 2020 (Lihat: Mapping the Global Future, halaman 83).

Saat ini sebahagian umat Islam semakin menyedari kewajiban untuk menegakkan Khilafah Islam. Kesedaran ini sudah menjadi gerakan yang menyeluruh di seluruh dunia. Peradaban Kapitalisme kini bagaikan bangkai, meskipun ditutupi dengan propaganda penipuan kebaikan, Ia tetap sahaja dicium baunya yang busuk dan menjijikkan.

Sebaliknya, Barat dengan pelbagai strategi dalam mempromosikan propaganda negatif terhadap syariat Islam dan Khilafah pun tidak akan berhasil. Kerana dorongan akidah Islam, kaum Muslim melihat bahawa syariat Islam dan Khilafah adalah kewajiban syariat. Mereka pun melihat secara serius bahawa pihak-pihak yang menyerang Khilafah adalah penjajah mereka.

Semua ini membuat kita optimis, bahawa apa yang dijanjikan akan berlaku, kebangkitan islam dari timur, kehuru-haraan dunia, kemunculan dajjal, imam mahdi dan Nabi Isa a.s, ia semakin hampir dan jelas. Apa pun Kita harus tetap bersemangat dalam mempersiapakan diri dari segala aspek untuk perjuangan akhir zaman ini. Kita yakin, semua ini akan dibalas oleh Allah s.w.t ensyaAllah.

Di antara orang-orang yang beriman itu, ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah (untuk berjuang membela Islam); maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya itu (lalu gugur syahid), dan di antaranya ada yang menunggu giliran; dan mereka pula tidak mengubah (apa yang mereka janjikan itu) sedikitpun.|Qs Al-Ahzab: 23|
sumber: http://saint-guerre.blogspot.com/2012/01/wake-up-project-2012-2020.html

Thursday, 8 March 2012

Bumi Sedang Diasak Ribut solar


Alhamdulillah, segala pujian di panjatkan kehadrat Allah kerana masih lagi memberi peluang kepada kita untuk beramal ibadat dan bagi mendapatkan keampunan dan keredhaannya. Semalam sekali lagi bumi di asak dengan ribut solar yang paling kuat 10x ganda dari biasa tetapi syukur ia menghala kearah tidak mendatangkan mudarat yang besar dibumi.

Strongest solar storm!


WASHINGTON: One of the strongest solar storms in years engulfed Earth last night, but scientists say the planet may have lucked out.
Hours after the storm arrived, officials said there were no reports of problems with power grids, satellites or other technologies that are often disrupted by solar storms.
But that still can change as the storm shakes the planet's magnetic field in ways that could disrupt technology but also spread colourful Northern Lights. Early indications show that it is about 10 times stronger than the normal solar wind that hits Earth.
The storm started with a massive solar flare and grew as it raced outward from the sun, expanding like a giant soap bubble, scientists said.
The storm struck at about 1100GMT in a direction that causes the least amount of problems, said Joe Kunches, a scientist at the National Oceanic and Atmospheric Administration's Space Weather Prediction Centre.
"It's not a terribly strong event. It's a very interesting event," he said.
bacaan lanjut;

Biggest Solar Storm in Years Is Bombarding Earth Now


Tuesday, 6 March 2012

Meteor Berapi Gemparkan Britain

Bebola Api Meteor Yang Menggemparkan Britain

Pihak polis di Britain telah dibanjiri dengan panggilan telefon selepas satu bebola api yang dipercayai meteor telah dikesan dilangit. Lapuran menyebutkan cahaya yang terang dan pancaran cahaya oren telah diterima seluruh Scotland dan utara England pada malam Sabtu lepas.

Beratus-ratus orang telah melapurkan apa yang dilihat dilaman tweeter dan Pusat Pencerapan Kielder di Northumberland, menggambarkannya sebagai bebola api yang besar melintasi sepanjang negeri dari utara ke selatan.

Seperti dilapurkan dilaman http://www.kielderobservatory.org/ ;


FIREBALL!!!!! So, who saw it? Wow, what an event - I will never forget it. At 21:41 on Saturday 3rd March 2012, I was on the deck with 30 Observatory guests setting up the telescope to look at Mars, when one guest exclaimed "What on Earth is THAT?!". We all stared up and watched as an incredible bright object with a long tail appeared from the North horizon and travelled slowly across the whole sky towards the Southern horizon. I have never seen anything like it: when it appeared it was like a diamond, so bright we almost had to look away, and it cast shadows on the ground as it moved. We stood in amazement as the colours changed from green and bright white to yellow and then, as it disappeared over the Southern horizon, a deep orange. Usually, meteors appear for a few seconds and travel so quickly, breaking up, so that we hardly have time to take them in - this one took a minute to cross the sky. I even started to feel worried "This could be serious..." - this meteor could have been as big as a car and it didn't seem to break up at all. I wonder where it landed... I hear that the trajectory suggests there's a possibility it's landed in South Wales, but sadly, more likely in the sea. A once-in-a-lifetime experience. Wow. Get in touch if you saw it, we'd love to hear your stories! Also, watch BBC Sky At Night this evening on BBC 1 23:35 to see Kielder and Kielder Star Camp!


Gary Flides pengarah pusat tersebut yang bersama 30 orang lagi apabila menyaksikan peristiwa tersebut berkata:" Kami melihat pemandangan menggagumkan. Ia adalah luar biasa".

" Kami amat tertekan. Saya mula bertanya apakah ini dan adakah ia akan menamatkan kehidupan di Bumi? Ia sungguh mengujakan."

Petunjukzaman dalam bulan Julai tahun lepas telah menyiarkan artikel berkenaan hujan meteorite yang bakal melanda bumi hasil kajian Ali Adams berdasarkan rumusan nombor-nombor perdana dalam al-Quran, http://petunjukzaman.blogspot.com/2011/07/amaran-2012-dalam-ar-rahmaan.html

sumber

Monday, 5 March 2012

Harta Karun Sungai Furat


Daripada Abu Hurairah r.a., bahawasanya Rasulullah saw. bersabda; 'Tidak terjadi hari qiamat sehingga Sungai Furat (Sungai Euphrates iaitu sebuah sungai yang ada di lraq) menjadi surut airnya sehingga ternampak sebuah gunung daripada emas. Ramai orang yang berperang untuk merebutkannya. Maka terbunuh sembilan puluh sembilan daripada seratus orang yang berperang. Dan masing-masing yang terlibat berkata, "mudah-mudahan akulah orang yang terselamat itu". Di dalam riwayat lain ada disebutkan; "Sudah dekat suata masa di mana sungai Furat akan menjadi surut airnya lalu ternampak perbendaharaan daripada emas, maka barangsiapa yang hadhir di situ janganlah ia mengambil sesuatu pun daripada harta itu".

Telah banyak peristiwa akhir zaman yang telah diberitahu oleh Rasulullah s.a.w sejak 1400 tahun dahulu telah menjadi kenyataan (sila rujuk posting yang berkenaan dilaman ini). Antaranya ialah seperti hadis diatas, akan keringnya Sungai Furat hingga akhirnya menampakkan gunung emas yang selama ini tersembunyi dari pandangan manusia. Rasulullah s.a.w menjelaskan lagi berlaku peperangan yang dahsyat untuk merebut emas tersebut.

Semasa dibawah pemerintahan Saddam Hussin pada pertengahan tahun 80-an, kerajaan Iraq telah membina empangan sepanjang Sungai Furat dan menenggelamkan sebahagian besar kawasan yang ada antaranya terdapat binaan tamadun terdahulu. Tetapi Iraq telah mengalami kemarau yang teruk pada tahun 2009 yang lalu hingga paras air empangan tersebut telah susut hingga menampakkan hampir 90% kawasan yang dulunya tenggelam.

Binaan Purba Yang Muncul Akibat Keringnya Sungai Furat

Kejadian kemarau tersebut yang menyebabkan surutnya Sungai Furat telah menampakkan kawasan arkeologi purba yang sama sekali tidak disangka. Ratib al-Kubaisi seorang pegawai Jabatan Antikuiti di wilayah Anbar menyatakan," Ramai orang menyangka Anbar adalah kawasan padang pasir yang tidak mempunyai nilai sejarah tetapi dengan terjumpanya tapak ini ia menjadikan sebuah kawasan yang arkeologi yang terpenting di Iraq. Kawasan ini merupakan penempatan tamadun manusia pertama di Iraq".

Seorang nelayan di sungai tersebut, Sa'ad Naji memberitahu," Sungai ini telah surut kearas yang paling rendah pada ingatan kami," beliau menambah lagi," Kami mula mencari sekeliling kawasan ini dan menjumpai tempayan tanah liat dan tulang lama, syiling dan bahkan perhiasan emas".

Sekiranya Iraq menjumpai kawasan simpanan emas yang besar nescaya peperangan besar akan meletus dengan lebih hebat di wilayah yang sudah bergolak itu. Kita sebagai umat Islam hendaklah sentiasa mengingati pesanan Rasulullah supaya menjauhi dari mengambil emas tersebut! 

Belajar Quran