Monday, 19 March 2012

Wake Up Project | Rise Of iSLaM |: Wake Up Project - 2012 - 2020

Wake Up Project | Rise Of iSLaM |: Wake Up Project - 2012 - 2020


Sempadan asal daulah Islam sebelum dipecah-pecahkan menjadi negeri-negeri kecil

Pada bulan Disember 2004 lalu, National Intelelligence Council’s (NIC)telah menerbitkan sebuah laporan yang bertajuk, “Mapping the Global Future”. Mengikut laporan ini hasil analisa mendapati bahawa akan terdapat empat senario dunia pada tahun 2020.(8 tahun lagi dari tahun 2012):

1. Davod World: Digambarkan bahwa 15 tahun ke depan Cina dan India akan menjadi watak penting dalam ekonomi dan politik dunia.

2. Pax Americana: Dunia masih dipimpin oleh Amerika Syarikat dengan Pax Americana-nya.

3. A New Chaliphate: Berdirinya kembali Khilafah Islam, sebuah pemerintahan Islam global yang mampu memberikan tentangan pada norma-norma dan nilai-nilai global Barat.

4. Cycle of Fear (Munculnya lingkaran ketakutan).

Salah satu senario yang cukup menimbulkan kontroversi adalah kemunculan kembali Khilafah Islam. Senario seperti ini sangat jarang diungkap di dalam berbagai analisis di dunia kini. Bahkan banyak kaum Muslim sendiri yang mengatakan, berdirinya Khilafah Islam adalah suatu perkara fantasi dan amat mustahil. Apakah petanda analisis yang cuba mereka maksudkan di dalam laporan yang ditulis oleh mereka hasil analisa terhadap pelbagai senario yang berlaku pada masa kini, paling tidak akan kembalinya Khilafah Islam di kalangan analisis dan intelektual Barat termasuk juga hal yang diperhitungkan serta kemungkinannya.

Potensi pemerintahan Khilafah Islamiyah yang pertama adalah dilihat pada ideologinya. Negara yang menggunakan sistem Islam secara total adalah negara yang bersifat global, dipimpin oleh seorang khalifah dengan asas ideologi Islam yang diambil dari Al Quran, sunnah dan hadith sahih. Banyak diakui, ajaran Islam tidak hanya sekadar agama ritual dan moral yang sifatnya individual saja; Islam juga mengatur dan melengkapi seluruh aspek kehidupan. Sebagai agama yang komprehensif, Islam mampu menjawab dan memberikan solusi terhadap pelbagai persoalan manusia. Ideologi Islam ini pula yang pernah menyatukan umat Islam seluruh dunia mulai dari jazirah Arab, Afrika, Asia hingga ke Eropah. Islam mampu menyatukan berbagai bangsa, warna kulit, suku, ras serta latar belakang agama yang berbeza.

Tidak menghairankan suatu masa dahulu peradaban Islam pernah menjadi salah satu peradaban utama di santero dunia. Daulah Khilafah Islamiyah pernah memerintah hampir 3/4 dunia. Kemampuan memecahkan persoalan kehidupan dan menyatukan dunia inilah yang membuat Khilafah Islam diperhitungkan. Potensi ideologi ini akan menjadi lebih membimbangkan kepada Negara Barat apabila mengikut statistik negera-negera Islam memiliki potensi sumber alam dan sumber manusia yang amat besar. Jika Khilafah Islam berhasil menyatukan negera-negera Islam sekarang bererti Daulah Islamiyah juga akan memiliki kira 60% deposit minyak seluruh dunia, boron (49%), fosfat (50%), strontium (27%), timah (22%), dan uranium yang tersebar di Dunia Islam (Zahid Ivan-Salam dalam Jihad and the Foreign Policy of the Khilafah State).

Secara Geopolitik, negeri-negeri Islam berada di kawasan jalur laut dunia yang strategik seperti Selat Gibraltar, Terusan Suez, Selat Dardanella dan Bosphorus yang menghubungkan jalur laut Hitam ke Mediteranian, Selat Hormuz di Teluk, dan Selat Melaka di Asia Tenggara. Dengan menempati posisi strategik ini, sudah pasti dunia akan dikuasai olah wilayah kaum Muslim. Potensi penduduknya juga sangat besar, yakni lebih dari 1,5 million di seluruh dunia. Melihat potensi tersebut, wajar jika kehadiran Khilafah Islam ini dianggap sebagai tentangan, atau lebih tepatnya lagi, ancaman bagi peradaban Barat sekarang.

Potensi penggunaan Khilfah Islamiyah untuk memberikan alternatif bagi peradaban Barat pada masa akan datang semakin jelas memperlihatkan kegagalannya peradaban kapitalis Barat dalam menciptakan dunia yang lebih aman, sejahtera, dan adil. Hal ini tentu akan lebih mendorong umat Islam untuk mendukung Sistem Islam sepenuhnya. Khilafah yang akan tegak akan mampu berhadapan dengan peradaban kapitalis yang mulai membusuk. Daulah islamiyaht akan menjadi negara yang kuat dan moden, yang akan membina masa depan kaum Muslim setelah mereka terbebas dari dominasi politik, ketenteraan, dan ekonomi Barat. Daulah Islamiyah akan mengintegrasikan kekuatan Islam dengan ilmu pengetahuan. Pengintegrasian tersebut akan menyebabkannya mampu mendahului Barat dalam bidang inovasi, teknologi, dan penemuan-penemuan ilmiah.

Namun, tentu sahaja Barat, dengan ideologi Kapitalisme yang mendominasi dunia ketika ini, tidak akan berdiam diri. Pelbagai cara dan strategi akan dilakukan oleh Barat untuk menggagalkan senario ketiga ini (kembalinya Khilafah).

Sabda Nabi SAW "Akan datang Panji-panji Hitam dari Timur, seolah-olah hati mereka adalah kepingan-kepingan besi. Sesiapa mendengar tentang mereka, hendaklah datang kepada mereka dan berbaiatlah kepada mereka, sekalipun merangkak di atas salji."|Al-Hafiz Abu Naim|

Barat akan terus dan menerus mempromosikan pandangan negatif mengenai pembentukan Daulah Islamiyah. Pandangan bahawa kembali pada Khilafah adalah sebuah kemunduran, kembali ke zaman batu yang tidak punya berperadaban dan berprikemanusiaan. Jelas ini adalah suatu pembohongan yang telah berjaya merasuk kebanyakan ummat islam.

Strategi penyebaran idea-idea Barat akan lebih dipergiatkan, seperti demokratisasi yang dilakukan di Timur Tengah ketika ini. Cara yang ketiga sering dilakukan oleh Barat adalah mengaitkan gerakan Islam global yang ingin menegakkan Khilafah dengan keganasan dan pelampau. Dalam laporan NIC lagi, empat senario ini, Untuk kelihatan lebih jelas dan keganasan berlaku mereka mengaitkan senario tegaknya Khilafah dengan surat fiktif dari cucu Osama bin Laden kepada keluarga dekatnya pada tahun 2020 (Lihat: Mapping the Global Future, halaman 83).

Saat ini sebahagian umat Islam semakin menyedari kewajiban untuk menegakkan Khilafah Islam. Kesedaran ini sudah menjadi gerakan yang menyeluruh di seluruh dunia. Peradaban Kapitalisme kini bagaikan bangkai, meskipun ditutupi dengan propaganda penipuan kebaikan, Ia tetap sahaja dicium baunya yang busuk dan menjijikkan.

Sebaliknya, Barat dengan pelbagai strategi dalam mempromosikan propaganda negatif terhadap syariat Islam dan Khilafah pun tidak akan berhasil. Kerana dorongan akidah Islam, kaum Muslim melihat bahawa syariat Islam dan Khilafah adalah kewajiban syariat. Mereka pun melihat secara serius bahawa pihak-pihak yang menyerang Khilafah adalah penjajah mereka.

Semua ini membuat kita optimis, bahawa apa yang dijanjikan akan berlaku, kebangkitan islam dari timur, kehuru-haraan dunia, kemunculan dajjal, imam mahdi dan Nabi Isa a.s, ia semakin hampir dan jelas. Apa pun Kita harus tetap bersemangat dalam mempersiapakan diri dari segala aspek untuk perjuangan akhir zaman ini. Kita yakin, semua ini akan dibalas oleh Allah s.w.t ensyaAllah.

Di antara orang-orang yang beriman itu, ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah (untuk berjuang membela Islam); maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya itu (lalu gugur syahid), dan di antaranya ada yang menunggu giliran; dan mereka pula tidak mengubah (apa yang mereka janjikan itu) sedikitpun.|Qs Al-Ahzab: 23|
sumber: http://saint-guerre.blogspot.com/2012/01/wake-up-project-2012-2020.html

1 comment:

 1. Ad Daulatul Islamiyah Melayu

  adalah khilafah islam yang sedang menantikan
  kehadiran orang-orang mukmin yang siap
  bergabung menjadi pejuang islam di akhir zaman

  Bilakah anda berminat untuk menjadi pembela dan tentara Islam
  http://dimalayo.com.nu

  ReplyDelete

Belajar Quran